LG
PG
Książki - Wyszukiwarka
Tytuł, autor lub wydawnictwo
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Podkategorie dla „

Prawo

Kodeksy - 279
Podatki - 125
LD
PD
LG
PG
Kodeks postępowania administracyjnego
Wydawnictwo: Literat
Oprawa: miękka
Stan prawny na dzień 1 marca 2016 roku.Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawami: z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r,. Nr 191, poz.1195) oraz z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015r., Nr 168, poz. 1274)Dodatkowo zawiera nazwy artykułów i indeks rzeczowy.Wygodny, kieszonkowy format.
Obniżka
-30%
3,
43
Skreśl4,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Proces karny. Zarys systemu
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
W dniu 11 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny, oznaczającą w istocie rzeczy kontrreformę w stosunku do wielkiej reformy polskiego procesu karnego z lat 2013 i 2015, szczególnie w zakresie zasady kontradyktoryjności, postępowania restytucyjnego, uprawnień Pr...
Obniżka
-25%
66,
75
Skreśl89,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo własności przemysłowej. Wydanie 10
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
Obniżka
-15%
16,
92
Skreśl19,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks Pracy z komentarzem 2017
Wydawnictwo: NORMA
Oprawa: miękka
Pozycja zawiera zaktualizowaną ustawę Kodeks Pracy wraz z komentarzem oraz wykaz ustawowo wolnych dni od pracy.
Obniżka
-30%
22,
99
Skreśl33,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Stan prawny na 14.06.2016 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatro...
Obniżka
-25%
13,
43
Skreśl17,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Zbiór cywilny 2017 plus
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Stan prawny na 01.01.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 7) KODEKS CYWILNY od 8 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.) od 7 października 2016 r. - ustawa z 5 wrześn...
Obniżka
-25%
58,
99
Skreśl79,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo administracyjne w.7 2016
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera tak...
Obniżka
-25%
51,
75
Skreśl69,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Ordynacja podatkowa
Wydawnictwo: od.nowa
Oprawa: miękka
Publikacja - "Ordynacja podatkowa" stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zbiór zawiera przy...
Obniżka
-30%
9,
03
Skreśl12,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Stan prawny na: 2.09.2016 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, a także tekst ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych wraz przepisami wprowadzającymi. Obejmuje również tekst ustawy o postępowaniu egzeku...
Obniżka
-25%
11,
93
Skreśl15,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce
Oprawa: miękka
Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej – wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PW...
Obniżka
-26%
36,
93
Skreśl49,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawnictwo: Skrzat
Oprawa: miękka
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Obniżka
-30%
2,
45
Skreśl3,50
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks postępowania karnego
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Seria "Twoje Prawo" zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian - Przypisy od Redakcji - Czytelne hasła i teksty - Indeks rzeczowy
Obniżka
-15%
12,
67
Skreśl14,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Ustawa o rachunkowości
Wydawnictwo: od.nowa
Oprawa: miękka
Publikacja "Ustawa o rachunkowości" zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami.Stan prawny:...
Obniżka
-30%
9,
03
Skreśl12,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks postępowania cywilnego
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Seria "Twoje Prawo" zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian - Przypisy od Redakcji - Czytelne hasła i teksty - Indeks rzeczowy Stan prawny: 10 stycznia 2016 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 zez m. i Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).
Obniżka
-15%
15,
22
Skreśl17,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
PKPiR 2017
Wydawnictwo: Infor
Oprawa: miękka
Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji: Zasady prowadzenia księgi według wzoru obowiązującego w 2017 r. Rozliczanie przychodów w PKPiR (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów) Rozliczanie kosz...
Obniżka
-17%
24,
82
Skreśl29,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Polskie Prawo Karne. Część Ogólna. Wyd. 2
Wydawnictwo: Znak
Oprawa: miękka
Stan prawny 1 październik 2012. Nowe, uaktualnione wydanie najlepszego podręcznika do nauki prawa karnego. Polskie prawo karne to obowiązkowa lektura dla wszystkich studentów, którzy chcą opanować teoretyczne podstawy prawa karnego. Publikacja ta powinna stać się również niezbędną pomocą dla aplikantów i praktyków...
Obniżka
-30%
27,
93
Skreśl39,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Karta rowerowa Moje pierwsze prawo jazdy
Wydawnictwo: Liwona
Oprawa: miękka
Wiele dzieci posiada rowery i chętnie z nich korzysta. Aby jednak dziecko mogło bezpiecznie poruszać się po drodze, musi nabyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przygotowanie Was, młodych uczestników ruchu drogowego, do egzaminu na Wasze pierwsze prawo jazdy - kartę rowerową. P...
Obniżka
-30%
7,
00
Skreśl10,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo podatkowe 2017. Przepisy
Wydawnictwo: od.nowa
Oprawa: miękka
"Prawo podatkowe" - zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn. Obecne wydanie wzbogacone zostało tak...
Obniżka
-30%
27,
93
Skreśl39,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kadry i płace 2017 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Wydawnictwo: ODDK
Oprawa: miękka
Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przyk...
Obniżka
-17%
156,
87
Skreśl189,00
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Podatki 2017
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Ustawy: - o podatku dochodowym od osób fizycznych - o podatku dochodowym od osób prawnych - o podatku od towarów i usług - Ordynacja podatkowa
Obniżka
-25%
29,
25
Skreśl39,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo cywilne część ogólna, wydanie 13
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Trzynaste wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady.
Obniżka
-15%
49,
99
Skreśl59,00
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Zbiór ustaw: Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego. Seria "Twoje Prawo" zawiera:- Boldowanie najnowszych zmian- Przypisy od Redakcji- Czytelne hasła i teksty- Indeks rzeczowy Stan prawny: 1.01.2017
Obniżka
-15%
21,
17
Skreśl24,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Seria "Twoje Prawo" zawiera: - Boldowanie najnowszych zmian - Przypisy od Redakcji - Czytelne hasła i teksty - Indeks rzeczowy Stan prawny: 10 stycznia 2016 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 zez m. i Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).
Obniżka
-15%
29,
67
Skreśl34,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Zbiór karny 2017 plus
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Stan prawny na 01.01.2017 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 7) KODEKS KARNY od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2138) od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o pr...
Obniżka
-25%
58,
99
Skreśl79,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo karne. Zbiór przepisów
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Stan prawny na 21 października 2016 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 2 lipca 2016 r. - ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) 29 lipca 2016 r. - nowy tekst jednolity 1 października 2017 r. - ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu...
Obniżka
-25%
47,
25
Skreśl63,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo spadkowe
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Podręcznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: podział i skład spadku, formy dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych. Podrecznik zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Przedstawiono w nim m.in.: - podział i skład spadku, ...
Obniżka
-15%
46,
75
Skreśl55,00
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna
Wydawnictwo: Difin
Oprawa: miękka
Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.
Obniżka
-27%
69,
35
Skreśl95,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks Drogowy z komentarzem 2017
Wydawnictwo: NORMA
Oprawa: miękka
Prawo o ruchu drogowym jest jedną z najczęściej nowelizowanych ustaw. Zawarty w publikacji materiał zawiera najnowszą aktualizację ustaw, komentarz do zmian, które weszły lub wejdą w życie w obecnym roku, spis i wzory znaków i sygnałów drogowych oraz wykaz uprawnień dla każdego rodzaju prawa jazdy.
Obniżka
-30%
25,
20
Skreśl36,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Prawo rodzinne i opiekuńcze (wydanie 8)
Wydawnictwo: C.H. Beck
Oprawa: miękka
Stan prawny: wrzesień 2016 r. W ósmym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonane m.in.: ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2016 r. poz. 606) oraz ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opie...
Obniżka
-15%
49,
99
Skreśl59,00
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kodeks postępowania administracyjnego wrzesień 2016
Wydawnictwo: od.nowa
Oprawa: miękka
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orienta...
Obniżka
-30%
6,
93
Skreśl9,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Bestsellery w kategorii Prawo

1.Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

2.Proces karny. Zarys systemu

Proces karny. Zarys systemu

3.Prawo własności przemysłowej. Wydanie 10

Prawo własności przemysłowej. Wydanie 10

4.Kodeks Pracy z komentarzem 2017

Kodeks Pracy z komentarzem 2017

5.Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Technik administracji. Egzamin potwierdzający k...

6.Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty...

7.Zbiór cywilny 2017 plus

Zbiór cywilny 2017 plus

8.Prawo administracyjne w.7 2016

Prawo administracyjne w.7 2016

9.Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa

10.Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o u...

11.Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w pra...

12.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

13.Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

14.Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

15.Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

16.PKPiR 2017

PKPiR 2017

17.Polskie Prawo Karne. Część Ogólna. Wyd. 2

Polskie Prawo Karne. Część Ogólna. Wyd. 2

18.Karta rowerowa Moje pierwsze prawo jazdy

Karta rowerowa Moje pierwsze prawo jazdy

19.Prawo podatkowe 2017. Przepisy

Prawo podatkowe 2017. Przepisy

20.Podatki 2017

Podatki 2017

LD
PD
LG
PG

Nowości w kategorii Prawo

1.Ordynacja podatkowa 2017

Ordynacja podatkowa 2017

2.Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego

3.Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP – wzory list kontrolnych z komentarzem (z suplementem elektronicznym)

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP &#...

4.Świadczenia rodzinne, 500+ i „Za życiem”– procedura postępowania – wzory dokumentów – praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)

Świadczenia rodzinne, 500+ i „Za życiem&#...

5.Jednolity plik kontrolny w podatku VAT - wskazówki dla księgowych

Jednolity plik kontrolny w podatku VAT - wskazó...

6.Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego

7.Aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka

8.Kazusy cywilne

Kazusy cywilne

9.Kodeks Pracy 2017

Kodeks Pracy 2017

10.Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa

11.Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

12.Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

13.Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego

14.Prawo budowlane

Prawo budowlane

15.Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu...

16.Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego

17.System Prawa Prywatnego. Tom 14 A. Prawo własności przemysłowej

System Prawa Prywatnego. Tom 14 A. Prawo własno...

18.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

19.Europeizacja prawa morskiego

Europeizacja prawa morskiego

20.Kodeks morski

Kodeks morski

LD
PD
© 2017 Aros - dyskont książkowy. Polityka prywatności i plików cookies    Tania księgarnia internetowa, tania książka, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wydawnictwa Autorzy