LG
PG
Książki - Wyszukiwarka
Tytuł, autor lub wydawnictwo
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Manifest komunistyczny
Wydawnictwo: Jirafa Roja
Oprawa: miękka
"Widmo krąży po Europie - widmo komunizmu" - tym słynnym zdaniem rozpoczyna się "Manifest komunistyczny", napisany wspólnie przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Nowe wydanie ukazuje się z uwspółcześnionym tłumaczeniem i obszernym wstępem dr Edwarda Karolczuka. "Manifest" został po raz pierwszy wydany drukiem w...
Obniżka
-35%
9,
75
Skreśl15,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza
Oprawa: miękka
Prezentowana monografia stanowi kontynuację zainicjowanego cyklu wydawniczego ukazującego różne perspektywy badawcze relacji i współzależności obserwowanych między światem polityki i mediów, w tym rozważań nad postępującym procesem mediatyzacji polityki. Zamieszczone w tomie artykuły dowodzą złożoności funkcjonowa...
Obniżka
-32%
21,
42
Skreśl31,50
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Pola krwi. Religia i przemoc
Wydawnictwo: W.A.B. / GW Foksal
Oprawa: twarda
Od Gilgamesza do bin Ladena - pięć tysięcy lat sojuszu między religią a polityką. Coraz wyraźniejszy czynnik religijny we współczesnych konfliktach politycznych świadczy przeciwko tym, którzy jeszcze niedawno wieszczyli śmierć boga. Choć świat zachodni od czasów Oświecenia hołduje idei świeckiego państwa, okazuj...
Obniżka
-35%
45,
49
Skreśl69,99
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Książę
Wydawnictwo: Antyk
Oprawa: Miękka
"W tej demonicznej sile atrakcyjności traktatu Machiavellego, nie słabnącej pomimo zmian w stosunkach politycznych i poglądach na sprawy państwowe, lecz wyraźny dowód, że nie można go uważać wyłącznie za zbiór rad praktycznych, udzielanych Juliuszowi czy Wawrzyńcowi Medyceuszom." z Przemowy tłumacza
Obniżka
-35%
6,
83
Skreśl10,50
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Dzieje kapitalizmu
Wydawnictwo: Prohibita
Oprawa: twarda
Jakub Wozinski wykonał wspaniałą pracę, pokazując historię dziejów kapitalizmu. Jest to swego rodzaju opowieść o losach kapitalizmu w jego różnych formach i okresach. Autor w błyskotliwy sposób opisuje kształtowanie się i funkcjonowanie kapitalizmu państwowego i wolnorynkowego na przestrzeni dziejów. Wykorzystując...
Obniżka
-32%
54,
33
Skreśl79,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Zrozumieć współczesny terroryzm
Wydawnictwo: Difin
Oprawa: miękka
Głównym celem książki jest ukazanie istoty, skali i specyfiki współczesnego terroryzmu oraz uporządkowanie i zweryfikowanie rozlicznych informacji, które są z nim związane. Przedstawiono je w przystępny, skondensowany, a zarazem naukowy sposób. W publikacji zamieszczono ponadto wiele mało znanych faktów i ciekawos...
Obniżka
-27%
42,
99
Skreśl59,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
52 mity o kapitalizmie
Wydawnictwo: Fijorr
Oprawa: miękka
Oto książka, która dostarczy Państwu amunicji argumentów do politycznej wymiany ognia opinii! Profesor Lawrence Reed – ekonomista, działacz wolnorynkowy i prezes największego i najstarszego amerykańskiego think tanku promującego wolność gospodarczą (FEE) – wybrał świetne, zwięzłe, konkretne teksty obal...
Obniżka
-35%
25,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Chiny. Wielki Skok w mgłę
Wydawnictwo: Dialog
Oprawa: miękka
W końcu Chiny zrobiły swój Wielki Skok, choć w sposób, który raczej wzburzyłby Wielkiego Sternika. Dziś Państwo Środka to druga co do wielkości gospodarka na świecie, największy eksporter, "wschodząca" potęga, z bogacącą się klasą średnią i szczelnie zamkniętym systemem politycznym odziedziczonym po epoce komunizm...
Obniżka
-35%
25,
94
Skreśl39,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy
Oprawa: miękka
Think tanki to organizacje pozarządowe, niezależne od władzy, typu non profit, o charakterze ekspercko-analitycznym, dążące do wywierania wpływu na proces decyzyjny w sferze publicznej. Uwzględniając kryterium niezależności think tanków, wyodrębnia się m.in. think tanki powiązane z partiami politycznymi. W niemiec...
Obniżka
-32%
22,
85
Skreśl33,60
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Hegemonia i władza
Oprawa: miękka
Hegemonia i władza. Filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje skupia się na najważniejszych elementach politycznej filozofii Antonia Gramsciego - teorii państwa, koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, zdrowego rozsądku i intelektualistów - by na ich podstawie zaproponować ujęcie władzy...
Obniżka
-17%
39,
84
Skreśl48,00
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy
Oprawa: miękka
To było prawdziwe błogosławieństwo, że Jamie Galbraith zgodził się doradzać nam w ministerstwie finansów, w okresie naszej historycznej walki przeciwko skrajnej gospodarczej bezrozumności, w jej skrajnie mściwej postaci. Mieć w Jamesie bliskiego przyjaciela to już niemal szczyt szczęścia. Janis Warufakis, były Min...
Obniżka
-25%
44,
25
Skreśl59,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Oprawa: miękka
Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w kons...
Obniżka
-30%
34,
30
Skreśl49,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Doktryny i strategie NATO 1949-2013
Wydawnictwo: Bellona
Oprawa: miękka
Celem niniejszej książki jest przedstawienie w formie skondensowanej ewolucji doktryn i strategii Paktu Północnoatlantyckiego od momentu jego utworzenia do chwili obecnej, usystematyzowanie wiedzy o koncepcjach strategicznych Sojuszu, a także zrozumienie zmian w strategii NATO na przestrzeni tych wszystkich lat. I...
Obniżka
-35%
25,
35
Skreśl39,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kanada na przełomie XX I XXI wieku
Oprawa: miękka
„Z braku rzetelnych polskojęzycznych opracowań dotyczących – w szczególności współczesnej – problematyki kanadyjskiej nierzadko powtarzane są nie do końca prawdziwe, często stereotypowe opinie o wielu obszarach kanadyjskiej rzeczywistości. Lukę tę stara się, choćby po części, wypełnić niniejsza p...
Obniżka
-25%
11,
25
Skreśl15,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Komunikowanie polityczne
Oprawa: miękka
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, dotyczy dynamicznie rozwijającego się zjawiska w sferze masowego przekazu ważnych treści politycznych. Tradycja komunikowania politycznego jest znana, ale przyszłość budzi wiele oczekiwań związanych z trybem przekazu treści ideowych. Truizmem jest przypominanie, że zmian...
Obniżka
-32%
28,
56
Skreśl42,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, charyzmatyczne przywództwo w czasach próby
Wydawnictwo: Sic
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Książka Olgierda Gedymina opisuje fundamentalne zmiany ustrojowe realizowanej we Francji od 1958 r. z inicjatywy i pod kierownictwem gen. Charles'a de Gaulle'a oraz znacznie bardziej rozciągnięte w czasie procesy przemian społeczno gospodarczych prowadzone pod politycznym kierownictwem Konrada Adenauera przy współ...
Obniżka
-35%
16,
19
Skreśl24,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939
Oprawa: twarda
"Lektura monografii skłania do wniosku, iż postawione cele Autorka w pełni zrealizowała. Przygotowała bowiem monografię na wysokim poziomie metodologicznym, merytorycznym i redakcyjnym. Odtworzyła rzetelnie i obiektywnie myśl polityczną Stronnictwa Narodowego, ukazując jej zróżnicowanie na tle ówczesnej rzeczywist...
Obniżka
-32%
32,
84
Skreśl48,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Komunikowanie i obywatelskość
Wydawnictwo: Astrum
Oprawa: broszurowa
W publikacji pod redakcją Petera Dahlgrena i Colina Sparksa autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają różnorodne aspekty związków pomiędzy mediami masowymi i sferą publiczną, zarówno w Europie, jak i w USA. Wychodząc z różnych stanowisk intelektualnych, wszystkie teksty poruszają tematy, które mają podstawow...
Obniżka
-35%
31,
85
Skreśl49,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kultura polityczna jako przedmiot badań
Wydawnictwo: WAM
Oprawa: miękka
„Kultura polityczna” to kategoria używana zwykle na oznaczenie zachowań i postaw jednostek oraz grup społecznych (ujawniających się także w postaci ich wypowiedzi) wobec tej sfery, którą określa się mianem „polityki”, lub pojawiających się (formułowanych) również w tej sferze. Powiada się r...
Obniżka
-35%
25,
35
Skreśl39,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Przesilenie. Nowa kultura polityczna
Oprawa: miękka
Zjawisko mobilizacji społecznych, przeradzających się albo w ruchy społeczne, albo w nowe byty polityczne, głęboko przeobraziło kulturę drugiej dekady XXI wieku. Przesilenie jest właśnie próbą interpretacji tego momentu. Zgromadzone w pierwszej części eseje przedstawiają problem nowych mobilizacji społecznych, któ...
Obniżka
-35%
31,
85
Skreśl49,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Demokracja od prosperity do kryzysu. Ameryka Hardinga, Coolidge'a i Hoovera
Wydawnictwo: NERITON
Oprawa: twarda
Na rynku już trzeci tom historii USA Piotra Zaremby. Tym razem "Demokracja od prosperity do kryzysu".
Obniżka
-30%
44,
80
Skreśl64,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej
Autor: Dorota Maj
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Prezentowana monografia wpisuje się w nurt badań politologicznych dotyczących relacji między religią i polityką oraz ruchów społecznych i politycznych. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, że religia istotnie wpływa na funkcjonowanie władzy, zarówno w systemach łączących sferę polityczną i religijną, jak i w tych, k...
Obniżka
-32%
25,
70
Skreśl37,80
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Księga z okazji czterdziestolecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW jest próbą analizy i interpretacji nowych tendencji rozwojowych w drugiej dekadzie XXI wieku. Stała się sposobnością do zaprezentowania zakresu przedmiotowego badań i dorobku naukowego siedmiu zakładów wchodzących w skład Instytutu: Ekonomii...
Obniżka
-30%
38,
22
Skreśl54,60
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Demokratyzacja a prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej
Oprawa: miękka
Jedna z najciekawszych dyskusji naukowych, politycznych i ideowych ostatnich dekad – o demokracji, demokratyzacji i prawach człowieka – w analizie czeskich autorów związanych z Uniwersytetem Masaryka w Brnie. „Pojęcia demokracji i praw człowieka w zachodniej praktyce politycznej i dyskursie nauk ...
Obniżka
-25%
27,
60
Skreśl36,80
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Upadek myśli konserwatywnej w Polsce
Wydawnictwo: Capital
Oprawa: miękka
Ponad 100 lat minęło już od pierwszego wydania Upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Mimo to nie jest to jedynie źródło historyczne opisujące dawne spory polskich stronnictw politycznych w przededniu odzyskania niepodległości. To również inspirująca do dziś rozprawa z postawą ugodową, politycznym koniunkturalizmem...
Obniżka
-32%
20,
33
Skreśl29,90
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Stanisław Konarski
Oprawa: miękka
Książka Władysława Konopczyńskiego o Stanisławie Konarskim to barwna opowieść o życiu znakomitego myśliciela i wielkiego reformatora, do dziś będącego symbolem starań o naprawę Rzeczypospolitej. Wybitny historyk kreśli przy tym erudycyjną panoramę burzliwego okresu dziejów Polski, w którym podejmowano próby ratowa...
Obniżka
-17%
32,
29
Skreśl38,90
DOBRA CENA!
LD
PD
LG
PG
Likwidacja leninowskiej elity oraz inne pisma sowietologiczne
Wydawnictwo: Biblioteka Więzi
Oprawa: twarda
Po raz pierwszy wydany zbiór tekstów wybitnego krytyka literackiego i publicysty politycznego Rafała M. Blütha (1891-1939), które stanowią przejaw głębokiej myśli antytotalitarnej, zachowującej do dzisiaj moc inspirującą. "Świetnie napisane są ważnym dokumentem postaw polskiej inteligencji piłsudczykowskiej i zar...
Obniżka
-40%
23,
40
Skreśl39,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Zdrowy rozsądek
Wydawnictwo: Aletheia
Oprawa: miękka
Thomas Paine (1737-1809) to jedna z najznaczniejszych i najbardziej oryginalnych postaci światowej myśli politycznej. Choć był Anglikiem, położył wielkie zasługi na rzecz oderwania Ameryki od opresyjnej macierzy i przyczynił się do powstania niepodległego państwa. A wszystko to za sprawą publikowanego tu (po raz p...
Obniżka
-35%
21,
99
Skreśl34,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Żółte i czarne
Wydawnictwo: Dialog
Oprawa: miękka
"Chińczycy nie wynaleźli szachów. Lecz od czterech tysięcy lat, grając w go, wprawiają się w groźnym ćwiczeniu strategii o niezwykle subtelnych zasadach. Gracze ustawiają czarne i białe kamienie na planszy liczącej trzysta sześćdziesiąt jeden pól. Reguły tej gry polegają na tym, by zająć lub kontrolować jak najwię...
Obniżka
-35%
23,
99
Skreśl37,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Na dnie. Niepoprawna politycznie charakterystyka współczesnej biedy
Wydawnictwo: Fijorr
Oto bezlitosna, prawdopodobnie najlepsza opublikowana jak dotąd charakterystyka postawy życiowej współczesnej klasy niższej, pozwalająca zrozumieć, na czym tak naprawdę polega „pułapka biedy”. W swojej karierze zawodowej lekarza psychiatry Theodore Dalrymple pracował w szpitalu przy slumsach, w więzien...
Obniżka
-35%
27,
30
Skreśl42,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Bestsellery w kategorii Politologia

1.Manifest komunistyczny

Manifest komunistyczny

2.Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa...

3.Książę

Książę

4.Pola krwi. Religia i przemoc

Pola krwi. Religia i przemoc

5.Dzieje kapitalizmu

Dzieje kapitalizmu

6.52 mity o kapitalizmie

52 mity o kapitalizmie

7.Zrozumieć współczesny terroryzm

Zrozumieć współczesny terroryzm

8.Chiny. Wielki Skok w mgłę

Chiny. Wielki Skok w mgłę

9.Kanada na przełomie XX I XXI wieku

Kanada na przełomie XX I XXI wieku

10.Doktryny i strategie NATO 1949-2013

Doktryny i strategie NATO 1949-2013

11.Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy

Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a prz...

12.Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem

Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nau...

13.Hegemonia i władza

Hegemonia i władza

14.Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane prob...

15.Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce

16.Kawior i popiół

Kawior i popiół

17.Cywilizacja komunizmu

Cywilizacja komunizmu

18.Masoneria polska 2014

Masoneria polska 2014

19.Niemcy, Rosja i kwestia polska

Niemcy, Rosja i kwestia polska

20.Teoria partyzanta

Teoria partyzanta

LD
PD
LG
PG

Nowości w kategorii Politologia

1.Komunikowanie polityczne

Komunikowanie polityczne

2.Polityka/polityczność. Granice dyskursu

Polityka/polityczność. Granice dyskursu

3.Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939

Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939

4.Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, charyzmatyczne przywództwo w czasach próby

Charles de Gaulle i Konrad Adenauer, charyzmaty...

5.Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej

Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w...

6.Komunikowanie i obywatelskość

Komunikowanie i obywatelskość

7.Polityka w mediach

Polityka w mediach

8.Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza

Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa...

9.Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy

Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane prob...

10.Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampa...

11.Kultura polityczna jako przedmiot badań

Kultura polityczna jako przedmiot badań

12.Polityczne konteksty sztuki

Polityczne konteksty sztuki

13.Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)

Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-...

14.Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich

Pamięć i polityka historyczna w stosunkach pols...

15.Dania. Zarys systemu ustrojowego

Dania. Zarys systemu ustrojowego

16.Organizacja Współpracy Islamskiej

Organizacja Współpracy Islamskiej

17.Przesilenie. Nowa kultura polityczna

Przesilenie. Nowa kultura polityczna

18.Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009

Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009

19.Dzieje kapitalizmu

Dzieje kapitalizmu

20.25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bila...

LD
PD
© 2017 Aros - dyskont książkowy. Polityka prywatności i plików cookies    Tania księgarnia internetowa, tania książka, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wydawnictwa Autorzy