LG
PG
Książki - Wyszukiwarka
Tytuł, autor lub wydawnictwo
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Znaleziono: 497
LD
PD
LG
PG
Od Ariów do Sarmatów
Oprawa: twarda
W czasach szkolnych nabyłem przeświadczenia, że Polacy są pewnym ewenementem w historii świata, a ich odrębność polegać miałaby głównie na tym, że – w przeciwieństwie do wielu innych nacji, takich jak choćby Włosi, Grecy czy Niemcy – w czasach przedpaństwowych nie rozwinęli żadnych wysublimowanych form...
Obniżka
-25%
33,
75
Skreśl45,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kliniki i zakłady teoretyczne. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła. Gmachy i ludzie
Oprawa: miękka
Przez kilka wieków krakowska dzielnica Wesoła słynęła z licznych ogrodów. Dlatego też była ulubionym miejscem spacerów i rekreacji. W 1788r. oblicze dzielnicy uległo zmianie wraz z przeniesieniem tam Szpitala św Łazarza. Wydarzenie to zapoczątkowało historię krakowskiej medycyny w dzielnicy Wesoła. Chociaż założon...
Obniżka
-25%
29,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Powieści edukacyjne
Oprawa: miękka
Obniżka
-25%
19,
50
Skreśl26,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2. Wydanie II
Oprawa: miękka
Wydanie II, poprawione redakcja i autorzy: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek W 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowe...
Obniżka
-25%
26,
25
Skreśl35,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Konserwatywny nacjonalizm
Oprawa: miękka
Książka stanowi analizę struktury ideowej i procesu rozwojowego doktryny konserwatywnego nacjonalizmu. Punktem wyjścia rozważań jest namysł nad losami tożsamości prawicy. Podczas i po rewolucji francuskiej pojęcie to kojarzyło się z klasycznym konserwatyzmem, tj. apologią monarchii absolutnej, liczącej się z nadrz...
Obniżka
-25%
28,
50
Skreśl38,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Spór o podmiotowość. Perspektywa interdyscyplinarna
Oprawa: twarda
Zagadnienie podmiotowości należy do podstawowego obszaru refleksji filozoficznej, będącego przedmiotem nieustannego sporu, który od czasów nowożytnych przybrał na sile i trwa nieprzerwanie do dziś. Filozoficzna historia nowożytności przyzwyczaiła nas patrzeć na podmiot jak na pojęcie, które weszło na stałe do filo...
Obniżka
-25%
23,
99
Skreśl32,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo
Oprawa: miękka
Ormianie polscy. Kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich pod redakcją Andrzeja A. Zięby
Obniżka
-25%
19,
50
Skreśl26,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków
Oprawa: miękka
W literaturze polonistycznej jest to jedno z opracowań, które na podstawie przykładów empirycznych dobitnie pokazują panujące dziś zróżnicowanie badań wielojęzyczności polsko-obcej. Zamieszczone tu teksty dotyczą bowiem wielojęzyczności indywidualnej i grupowej, wynikającej z kontaktów polszczyzny z różnymi języka...
Obniżka
-25%
20,
99
Skreśl28,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej Słowiańszczyzny
Oprawa: miękka
Niniejsza książka opisuje współczesne śląskie teksty i dyskusje na temat statusu gwary/dialektu/języka Górnego Śląska na tle podobnych procesów zachodzących dawniej i obecnie w różnych częściach Słowiańszczyzny.W szeregu przybliżeń i oddaleń ukazane są zjawiska ogólne i bardziej szczegółowe, które z jednej strony ...
Obniżka
-25%
23,
99
Skreśl32,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Historia i tajemnica wszechświata
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Monodram ten to niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. R. Buckminster Fuller - amerykański inżynier, architekt, filozof i wizjoner - poprowadzi nas przez swoje życie i idee: od dziecięcego zachwytu nad stabilnością trójkąta, przez spotkanie z Einsteinem, aż po niezwykle nowatorskie projekty architektoniczne.
Obniżka
-25%
19,
50
Skreśl26,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Thierry Bardini. Junkware czyli do odzysku
Oprawa: miękka
W „Junkware” zajmuję się istnieniem pozornie nieistotnych, choć bardzo licznych, drobnych elementów, stanowiących źródło wszelkiego znaczenia – DNA jako takim. Próbuję je przenicować i zwrócić z nawiązką „samej kulturze” jako „kulturze junku”. Fragment „Kody”
Obniżka
-25%
22,
50
Skreśl30,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego
Oprawa: miękka
Praca, w której refleksja naukowa i wiedza teoretyczna umiejętnie łączy się z rozwiązaniami praktycznymi.
Obniżka
-25%
22,
50
Skreśl30,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa
Oprawa: miękka
Skrypt przedstawia sposoby rozwiązywania zadań wchodzących w zakres tematyki ćwiczeń z przedmiotu "logika" dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku prawo oraz na kierunku administracja). Podane sposoby spełniają wymogi stawiane rozw...
Obniżka
-25%
18,
75
Skreśl25,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym
Oprawa: twarda
Opracowanie niniejsze stanowi próbę zastosowania metodologii i aparatury pojęciowo-terminologicznej współczesnego językoznawstwa strukturalistycznego do stworzenia pełnego synchronicznego opisu systemu fonologicznego, morfologicznego i syntaktycznego klasycznej łaciny. Materiał badawczy i egzemplifikacyjny został ...
Obniżka
-25%
35,
99
Skreśl48,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
W drodze do sławy. Studia i szkice
W książce tej zebrałem kilkanaście napisanych głównie w ostatnich latach tekstów, poświęconych wielkim bohaterom narodowym (Pułaski, Kościuszko), artystom i pisarzom (Chopin, Wyspiański, Żeromski, Reymont) oraz wybitnym twórcom naszej narodowej kultury, którzy trwale wpisali się w naszą historię. Wszystko wskazuje...
Obniżka
-25%
29,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Rodziłem się Żydem. Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku
Oprawa: twarda
ADAM KAŹMIERCZYK - pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat zajmuje się problematyką relacji chrześcijańsko-żydowskich w okresie wczesnonowożytnym. Autor książek Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w IIpołowie XVII wieku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994; Żydzi w dobrach prywatnych. W świetle sądownicz...
Obniżka
-25%
29,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Zygmunt Krasiński
Oprawa: twarda
Po ponad stu latach na półki księgarskie powraca klasyczna praca prof. Stanisława Tarnowskiego (1837-1917) - jedna z najlepszych polskich książek o literaturze i ideach politycznych. To nie tylko imponująca rozmachem biografia Zygmunta Krasińskiego (1812-1859) - znakomitego poety i myśliciela, który wywarł wielki ...
Obniżka
-25%
36,
75
Skreśl49,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości
Oprawa: Miękka
Ta traktująca o pewnym przypadku praca stanowi klasyczne case study. Przypadek gente Rutheni, natione Poloni mieści się równocześnie w dwu przestrzeniach. Pierwsza to paradygmat procesów narodotwórczych w dziewiętnastowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej. Drugi to losy „sierot” po Rzeczypospolitej, nie...
Obniżka
-25%
29,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Cech piekarzy i handel chlebem w Krakowie w okresie nowożytnym
Autor przedmiotem swojej monografi i uczynił dzieje krakowskiego cechu piekarzy, przedstawionego w kontekście handlu chlebem w całej krakowskiej aglomeracji. Jest to dzieło bardzo interesujące. Ujęcie problematyki sprawiło, że praca dobrze wpisuje się w bogatą historiografi ę krakowskiej wytwórczości rzemieślnicze...
Obniżka
-25%
22,
50
Skreśl30,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Kanada na przełomie XX I XXI wieku
Oprawa: miękka
„Z braku rzetelnych polskojęzycznych opracowań dotyczących – w szczególności współczesnej – problematyki kanadyjskiej nierzadko powtarzane są nie do końca prawdziwe, często stereotypowe opinie o wielu obszarach kanadyjskiej rzeczywistości. Lukę tę stara się, choćby po części, wypełnić niniejsza p...
Obniżka
-25%
11,
25
Skreśl15,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Idze, idze bajoku... Rzecz o krakowskim Zwierzyńcu
Oprawa: miękka
Jak kadry ze starego filmu przewijają się w książce krajobrazy, architektura i ludzie wywodzący się ze starej dzielnicy Krakowa - Zwierzyńca. Jakże pięknie maluje autorka klimaty królewskiego miasta, kontrastujące z jego dzisiejszym rozszalałym obliczem. Te obrazy niosą spokój, ukojenie, wywołują tęsknotę za tym, ...
Obniżka
-25%
26,
99
Skreśl36,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944. Zestawienie ofiar
W trzecim tomie serii „Dokumenty do Dziejów Stosunków Polsko-Ukraińskich 1939-1945” zawarto dane imienne i liczbowe dotyczące eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej województwa południowo-wschodnie II Rzeczypospolitej i część województwa lubelskiego, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, o...
Obniżka
-25%
26,
25
Skreśl35,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Miłosz i Miłosz
Oprawa: twarda
Ten opasły tom gromadzi zdecydowaną większość tekstów wygłaszanych w dniach 9-13 maja 2011 roku w ramach międzynarodowej konferencji "Miłosz i Miłosz", odbywającej się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Krakowska konferencja okazała się bezprecedensowa, bo zgromadziła w auli Collegium Novum około siedemdziesięciu bad...
Obniżka
-40%
32,
99
Skreśl55,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Pałac Pusłowskich
Oprawa: twarda
Historia pałacu Pusłowskich oraz zbiorów rodzinnych w nim pomieszczonych jest fascynująca. Nie mniej interesująca, choć przy tym zatrącająca powieścią kryminalną, jest działalność Karola Estreichera jako kierownika Muzeum UJ, który przejmował zapis ostatniego z rodu na rzecz Uniwersytetu. Książka Andrzeja Chwalby ...
Obniżka
-25%
22,
50
Skreśl30,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Estetyka tańca współczesnego w Europie po roku 1990
Oprawa: miękka
Poznawanie twórczości kolejnych choreografów, wzbogacone lekturą z zakresu zarówno estetyki ogólnej, jak i historii i estetyki tańca, zaowocowało wypracowaniem interdyscyplinarnego podejścia badawczego do głównego przedmiotu badań, jakim jest spektakl tańca współczesnego. Ideą przewodnią tak pomyślanej pracy jest ...
Obniżka
-25%
14,
99
Skreśl20,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Rozmowy z oksfordzkimi filozofami
Oprawa: miękka
Autorce książki niniejszych wywiadów udzieliło pięciu myślicieli związanych z Oksfordem - Sir Isaiah Berlin (zm. w 1997), Leszek Kołakowski (zm. w 2009), John Gray, Steven Lukes oraz Joseph Raz.
Obniżka
-25%
22,
50
Skreśl30,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Oprawa: miękka
Czytelnicy interesujący się nie tylko historią, politologią, socjologią, ale i naukami humanistycznymi w ogóle zetknęli się już z pewnością z postacią Alexisa de Tocqueville’a, autora epokowych dzieł w tych dziedzinach. Tutaj odkryją także jego życie prywatne, relacje rodzinne, ale też fascynujące tło histor...
Obniżka
-25%
33,
75
Skreśl45,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Bestsellery

1.Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełna zawierzenia

Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełna zawierz...

2.Baśnie Barda Beedle'a

Baśnie Barda Beedle'a

3.Inwigilacja

Inwigilacja

4.Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

5.Post Daniela z uzdrawiającą dietą dr Ewy Dąbrowskiej

Post Daniela z uzdrawiającą dietą dr Ewy Dąbrow...

6.Tu byłem. Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik

7.Food Pharmacy

Food Pharmacy

8.Chata (wydanie filmowe)

Chata (wydanie filmowe)

9.Za zamkniętymi drzwiami

Za zamkniętymi drzwiami

Autor: B.A. Paris
10.Quidditch przez wieki

Quidditch przez wieki

11.Dzieje Polski. Tom 3. 1340-1468 Królestwo zwycięskiego orła

Dzieje Polski. Tom 3. 1340-1468 Królestwo zwyci...

12.Najciekawsze bajki przedszkolaka (kolorowe ilustracje)

Najciekawsze bajki przedszkolaka (kolorowe ilus...

13.Jezus mówi do ciebie

Jezus mówi do ciebie

14.Sztuka kochania

Sztuka kochania

15.Bóg w wielkim mieście

Bóg w wielkim mieście

16.Już mnie nie oszukasz

Już mnie nie oszukasz

17.Wiosna na ulicy Czereśniowej

Wiosna na ulicy Czereśniowej

18.Sekretne życie drzew. Edycja ilustrowana

Sekretne życie drzew. Edycja ilustrowana

19.Był sobie pies

Był sobie pies

20.Miłość

Miłość

LD
PD
LG
PG

Nowości

1.Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Współczesne modele i strategie resocjalizacji

2.Bungou Stray dogs. Bezpańscy literaci 02

Bungou Stray dogs. Bezpańscy literaci 02

3.Posępny Mononokean

Posępny Mononokean

4.Horimiya 10

Horimiya 10

5.Ubierz misie Piknik

Ubierz misie Piknik

6.Magi: Labyrinth of Magic 4

Magi: Labyrinth of Magic 4

7.Kwiaty. Koloruj według numerów

Kwiaty. Koloruj według numerów

8.Kurokos Basket. Tom 19

Kurokos Basket. Tom 19

9.Kulinarne pojedynki

Kulinarne pojedynki

10.Nasz Cud 06

Nasz Cud 06

11.1000 łamigłówek

1000 łamigłówek

12.1000 pomysłów na nudę

1000 pomysłów na nudę

13.Boży poradnik odzyskiwania radości

Boży poradnik odzyskiwania radości

14.7 opowieści, aby pozbyć się złości i ukoić smutki

7 opowieści, aby pozbyć się złości i ukoić smutki

15.Świat zwierząt. Koloruj według numerów

Świat zwierząt. Koloruj według numerów

16.Zręczne rączki. Zabawa naklejkami. Dinozaury

Zręczne rączki. Zabawa naklejkami. Dinozaury

17.Ubierz misie Przedszkole

Ubierz misie Przedszkole

18.Ubierz misie Zakupy

Ubierz misie Zakupy

19.7 opowieści, aby wyleczyć małe bóle i choroby

7 opowieści, aby wyleczyć małe bóle i choroby

20.7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem

7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem

LD
PD
© 2017 Aros - dyskont książkowy. Polityka prywatności i plików cookies    Tania księgarnia internetowa, tania książka, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wydawnictwa Autorzy