LG
PG
Książki - Wyszukiwarka
Tytuł, autor lub wydawnictwo
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Znaleziono: 153
LD
PD
LG
PG
Obraz Hiszpanii w „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego
Oprawa: miękka
Literatura to obraz rzeczywistości "przefiltrowany" przez autora, gatunek literacki oraz epokę w której przyszło żyć i tworzyć twórcy. Pliniusz Starszy, rzymski uczony i pnący się po szczeblach administracji rzymskiej urzędnik, stworzył monumentalną encyklopedię pt. "Naturalis historia" w dobie panowania dynastii ...
Obniżka
-35%
25,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Ikonoklazm i ikonofilia
Oprawa: miękka
Monografia ta jest czwartym tomem serii wydawniczej "Literatura i sztuka". Tematem są historyczne i współczesne przejawy sporów (i wątków) ikonoklastycznych, stanowiących ważne pole dyskusji nad statusem obrazu malarskiego, fotografii, rzeźby ustawionej w przestrzeni sakralnej i publicznej, wreszcie interesujących...
Obniżka
-35%
22,
56
Skreśl34,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG
Kultura w praktyce Zagadnienia prawne Tom 3
Oprawa: miękka
?Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. Muzea a rynek sztuki? t. 3 stanowi kontynuację prac powołanego przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk zespołu ekspertów z zakresu prawa kultury. Opracowanie obejmuje zagadnienia z zakresu prawa kultury dotyczące: funkcjonowania muzeów na rynku sztuki, bezpieczeństwa r...
Obniżka
-35%
38,
35
Skreśl59,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Gród piastowski w Gieczu
Oprawa: miękka
Publikacja dotyczy jednego z tzw. wielkich grodów Bolesława Chrobrego, wymienionego w Kronice Galla Anonima. Prezentuje wyniki dyskusji przedstawicieli nauk społeczno-historycznych z Polski i zagranicy, którą zorganizowano w związku ze wznowieniem w ostatniej dekadzie XX wieku na terenie Giecz badań archeologiczny...
Obniżka
-35%
40,
30
Skreśl62,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego
Oprawa: miękka
Jednym z głównych przesłań wypływających z Biblii odnośnie znaczenia chrztu są m.in. słowa Ewangelistów, którzy zapisali m.in., że jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3,5), a kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony (Mk 16,16). Sakrament chrztu, jak mówił św. Mate...
Obniżka
-35%
30,
36
Skreśl46,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Poznańskie studia slawistyczne. Numer 10/2016
Oprawa: miękka
Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nasze czasopismo rozszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemi...
Obniżka
-35%
20,
80
Skreśl32,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Poznańskie studia slawistyczne nr 9/2015
Oprawa: miękka
Poznańskie studia slawistyczne. Numer 9/2015 "Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym"
Obniżka
-35%
20,
80
Skreśl32,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Friendship with the other religions-relations-attitudes
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Zapraszamy Państwa do lektury książki o przyjaźni. Przyjaźni z Innym/Inną oraz wiążącymi się z nią postawami i zachowaniami. Książka zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Teologicznego Kobiet (ESWTR), która obradowała w dniach 24-27 sierpnia 2014 r. w Gnieźnie, pierwszej ...
Obniżka
-35%
22,
56
Skreśl34,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Literatura w kręgu sztuki
Oprawa: miękka
Książka przedstawia nie tylko „tradycyjne” związki literatury z malarstwem czy filmem, ale także przemiany gatunkowe, jakim literatura podlega, będąc pod nieustanną presją eksperymentów artystycznych i Internetu. Autorzy poszczególnych prac omawiają ważne dla ponowoczesnej kultury problemy, pokazując, ...
Obniżka
-35%
18,
99
Skreśl29,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku
Oprawa: miękka
Krasiński i Kraszewski zajmują we współczesnej kulturze polskiej dość bliskie miejsca. Nie odmawia im się, co prawda, wielkości, ale też nieczęsto zalicza do grona najwybitniejszych twórców XIX stulecia. Tym pilniejsza jest więc potrzeba sprawdzenia utrwalonych sądów, poszukania nowych perspektyw interpretacyjnych...
Obniżka
-35%
25,
35
Skreśl39,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
W meandrach dialektyki, w labiryntach ironii. Opery Louisa Andriessena
Oprawa: twarda
Rozważania przedstawione w tej książce wkraczają w obszar estetyki, filozofii, historii, literaturoznawstwa, historii malarstwa, sztuki współczesnej i filmoznawstwa. W efekcie otrzymujemy pracę wybitną, wszechstronnie omawiającą dzieła operowe Louisa Andriessena i ich realizacje sceniczne, dającą czytelnikowi rzad...
Obniżka
-35%
26,
26
Skreśl40,40
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Wybór źródeł
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Przedstawiony Czytelnikowi kolejny tom serii Klasycy Nauki Poznańskiej jest przedrukiem dziesięciu prac Eugeniusza Piaseckiego publikowanych w latach 1906-1938.
Obniżka
-35%
12,
99
Skreśl20,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy
Oprawa: twarda
Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy - Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego. Publikacja pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Bronisława Marciniaka.
Obniżka
-35%
21,
65
Skreśl33,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Krajobrazy Tom 3
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rozległa wieloaspektowa problematyka krajobrazu stała się w ostatnich latach coraz chętniej podejmowanym przedmiotem refleksji w wielu dyscyplinach, jest także obecna w ujęciach między- i ponaddyscyplinowych, a także w licznych pracach eseistycznych. Pozwala ona bowiem łączyć perspektywy wielu dyscyplin eksplorują...
Obniżka
-35%
43,
94
Skreśl67,60
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Tadeusz Różewicz i obrazy
Oprawa: miękka
Książka zawiera obfity plon sesji, która odbyła się w Poznaniu w dniach 2-4 grudnia 2013 roku, zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Komisję Filologiczną PTPN.
Obniżka
-35%
27,
76
Skreśl42,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Udokumentowana historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Oprawa: miękka
Niniejsza publikacja zawiera siedem artykułów, których kolejność uszeregowania wynika z istoty omawianych zagadnień. Po przedstawieniu dziejów Ogrodu Botanicznego kolejne miejsce przypadło prowadzeniu badań i dydaktyki na poziomie uniwersyteckim, co było i pozostaje istotą zakładów naukowo-dydaktycznych na wyższyc...
Obniżka
-35%
18,
99
Skreśl29,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Oprawa: broszurowa
Tom `Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego` zawiera teksty wystąpień uczestników międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Bristol Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Gnieźnie w 2012 roku. Zgodnie z tytułem celem ...
Obniżka
-35%
29,
99
Skreśl46,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Teatr operowy Petera Sellarsa
Oprawa: miękka
Peter Sellars należy do najbardziej znanych współczesnych reżyserów teatralnych i operowych. Miejsce w historii reżyserii operowej XX w. zapewnił sobie inscenizacjami sprzed, bez mała, dwudziestu pięciu lat - trylogią Mozarta i da Pontego, kontrowersyjną, jak się często powtarzało i powtarza, a której interpretacj...
Obniżka
-35%
20,
41
Skreśl31,40
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk a towarzystwa naukowe na ziemiach polskich w XIX i początkach XX wieku
Oprawa: miękka
Książka jest zbiorem uzupełnionych referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 150-lecia powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN). O ile Towarzystwo to oraz inne towarzystwa naukowe funkcjonujące na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. doczekały si...
Obniżka
-35%
23,
21
Skreśl35,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla
Oprawa: miękka
Rozprawa Syjonizm i sztuka. Ikonografia Theodora Herzla podejmuje obszerny kontekst zagadnień związanych z europejską problematyką żydowską dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Klamrą zamykającą te zjawiska jest syjonizm postulujący budowę państwa Żydów w ?Ziemi Obiecanej?, którego inicjatorem był Theodor Herzl (...
Obniżka
-35%
27,
76
Skreśl42,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Museion Poloniae Maioris Tom 1 2014
Oprawa: miękka
Rocznik Naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich Tom 1 rok 2014
Obniżka
-35%
17,
36
Skreśl26,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Ku niedalekiej przeszłości
Oprawa: miękka
Książka jest napisanym ze swadą zbiorem wspomnień i obserwacji dotyczących rozwoju muzykologii w drugiej połowie XX wieku oraz fenomenu nauki w ogóle. Swe doświadczenia naukowe i dydaktyczne Autorka analizuje przez pryzmat stosunków społecznych, kulturowych i politycznych w różnych zakątkach świata na przestrzeni ...
Obniżka
-35%
12,
99
Skreśl20,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiej
Oprawa: miękka
W pracy analizowane są szczegółowo wybrane procesy normalizacyjne form czasownikowych, które dokonywały się w dobie średniopolskiej. Obejmują one konstrukcje czasu teraźniejszego, czasów przeszłych i przyszłych, między innymi: rywalizację form czasu teraźniejszego typu będziem ? będziemy, czy typu dawam ? daię, cz...
Obniżka
-35%
21,
65
Skreśl33,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII wieku Tom 2 G-N
Oprawa: miękka
Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII wieku powstał w wyniku żmudnej i czasochłonnej ekscerpcji bogatych materiałów archiwalnych. Zawiera informacje na temat nazwisk, ich znaczenia, motywacji, budowy i genezy. Dokumentuje nazwiska polskie i genetycznie obce, przede wszystkim niemieckie, o różnym stopniu p...
Obniżka
-35%
46,
99
Skreśl72,30
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Dybuki i kobiety żydowskie
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
W niniejszej książce jej Autorka, prof. Rachel Elior, udziela odpowiedzi na pytanie, jak i w jaki sposób człowiek staje się opętany przez dybuka (ducha osoby zmarłej, egzystującego w ciele osoby żyjącej). Wskazuje także na konsekwencje wynikające ze stanu opętania. Choć mógł on być postrzegany jako kara za popełni...
Obniżka
-35%
17,
88
Skreśl27,50
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej
Oprawa: miękka
Niniejsza książka oparta jest na rozprawie doktorskiej "Instrumenty prawne kształtowania materialnego środowiska życia w miastach Polski przedrozbiorowej" - publikacja trafiająca w ręce czytelników jest jedynie fragmentem dysertacji. Autor podzielił pracę na dwie części. W pierwszej, Maurycy Zajęcki skupił się na ...
Obniżka
-35%
28,
41
Skreśl43,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Władza charyzmatyczna w Rzymie
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Książka traktuje o przemianach w starożytnym Rzymie w ostatnich latach istnienia systemu republikańskiego. Perspektywa spojrzenia autora na wydarzenia tych lat jest jednak odmienna od dotychczasowych prób historiografii. Wydarzenia polityczne, wojny i zamach stanu stanowią dla niego tło zaproponowanej narracji.
Obniżka
-35%
25,
99
Skreśl40,00
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Baskijska historia, baskijskie historie
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Książka „Baskijska historia, baskijskie historie” to wyjątkowy na polskim rynku wydawniczym miltidyscyplinarny zbiór artykułów napisanych przez polskich i baskijskich autorów dotyczących, mało w Polsce znanej a przecież tak bogatej i wielowątkowej, historii Kraju Basków.
Obniżka
-35%
21,
84
Skreśl33,60
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
Poznańskie Studia Polonistyczne 24 2014 Odnawianie modernizmu
Oprawa: miękka
Wydawnictwo ?Poznańskie Studia Polonistyczne? od 1994 roku wydaje rocznik ?Poznańskie Studia Polonistyczne? w dwóch redagowanych osobno seriach: literackiej i językoznawczej. Od 1996 roku w dwóch seriach ? ?Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Polonistycznych? oraz ?Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistyc...
Obniżka
-35%
17,
36
Skreśl26,70
NISKA CENA!
LD
PD
LG
PG
LD
PD
LG
PG

Bestsellery

1.Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełna zawierzenia

Jezu, Ty się tym zajmij. Modlitwa pełna zawierz...

2.Baśnie Barda Beedle'a

Baśnie Barda Beedle'a

3.Inwigilacja

Inwigilacja

4.Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

5.Post Daniela z uzdrawiającą dietą dr Ewy Dąbrowskiej

Post Daniela z uzdrawiającą dietą dr Ewy Dąbrow...

6.Tu byłem. Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik

7.Food Pharmacy

Food Pharmacy

8.Chata (wydanie filmowe)

Chata (wydanie filmowe)

9.Za zamkniętymi drzwiami

Za zamkniętymi drzwiami

Autor: B.A. Paris
10.Quidditch przez wieki

Quidditch przez wieki

11.Dzieje Polski. Tom 3. 1340-1468 Królestwo zwycięskiego orła

Dzieje Polski. Tom 3. 1340-1468 Królestwo zwyci...

12.Najciekawsze bajki przedszkolaka (kolorowe ilustracje)

Najciekawsze bajki przedszkolaka (kolorowe ilus...

13.Jezus mówi do ciebie

Jezus mówi do ciebie

14.Sztuka kochania

Sztuka kochania

15.Bóg w wielkim mieście

Bóg w wielkim mieście

16.Już mnie nie oszukasz

Już mnie nie oszukasz

17.Wiosna na ulicy Czereśniowej

Wiosna na ulicy Czereśniowej

18.Sekretne życie drzew. Edycja ilustrowana

Sekretne życie drzew. Edycja ilustrowana

19.Był sobie pies

Był sobie pies

20.Miłość

Miłość

LD
PD
LG
PG

Nowości

1.Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Współczesne modele i strategie resocjalizacji

2.Bungou Stray dogs. Bezpańscy literaci 02

Bungou Stray dogs. Bezpańscy literaci 02

3.Posępny Mononokean

Posępny Mononokean

4.Horimiya 10

Horimiya 10

5.Ubierz misie Piknik

Ubierz misie Piknik

6.Magi: Labyrinth of Magic 4

Magi: Labyrinth of Magic 4

7.Kwiaty. Koloruj według numerów

Kwiaty. Koloruj według numerów

8.Kurokos Basket. Tom 19

Kurokos Basket. Tom 19

9.Kulinarne pojedynki

Kulinarne pojedynki

10.Nasz Cud 06

Nasz Cud 06

11.1000 łamigłówek

1000 łamigłówek

12.1000 pomysłów na nudę

1000 pomysłów na nudę

13.Boży poradnik odzyskiwania radości

Boży poradnik odzyskiwania radości

14.7 opowieści, aby pozbyć się złości i ukoić smutki

7 opowieści, aby pozbyć się złości i ukoić smutki

15.Świat zwierząt. Koloruj według numerów

Świat zwierząt. Koloruj według numerów

16.Zręczne rączki. Zabawa naklejkami. Dinozaury

Zręczne rączki. Zabawa naklejkami. Dinozaury

17.Ubierz misie Przedszkole

Ubierz misie Przedszkole

18.Ubierz misie Zakupy

Ubierz misie Zakupy

19.7 opowieści, aby wyleczyć małe bóle i choroby

7 opowieści, aby wyleczyć małe bóle i choroby

20.7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem

7 opowieści do czytania z babcią i dziadkiem

LD
PD
© 2017 Aros - dyskont książkowy. Polityka prywatności i plików cookies    Tania księgarnia internetowa, tania książka, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych! Wydawnictwa Autorzy